wpa260133c.png
wp065427ad.png
wpbfcb42ae.gif
Gedurende elf jaar, vanaf 1 april 1994 bij de introductie van capella in Nederland, hebben wij technische ondersteuning verleend aan gebruikers van capella-software in Nederland en België

Vanaf 1 april 1997 verzorgden wij als Verdicom Data Systems eveneens de gehele logistiek, zoals licenties, activering, facturering en verzending, omzetgegevens en honorariumoverzichten. Ook de programma-cd's werden sindsdien door ons samengesteld

Per 1 april 2005 is de samenwerking met Haducon Hattem muzieksoftware beëindigd

(aan)vragen en opmerkingen over capella-software kunnen wij niet meer in behandeling nemen

Ook activeringscodes worden niet meer door ons verstrekt
Door de validatieserver werd bij nog binnenkomende aanvragen automatisch een bericht aangemaakt en verzonden

Deze is op 1 december 2010 nu ook buiten gebruik gesteld

De telefonische servicelijn voor installatieproblemen en muzieksoftware met betrekking tot algemene computerproblemen is afgesloten
28 pagina's op deze website met antwoorden op regelmatig terugkerende vragen en allerlei tips en trucs zijn buiten gebruik gesteld

Andere vragen en opmerkingen kunnen ons altijd per e-mail worden toegezonden
Ons e-mailadres is te vinden op de contactpagina

Zij worden zo snel mogelijk beantwoord
© 2008 Verdicom muziekuitgaven
muziekuitgaven
wp1597aa53.png